VIOD - Vzdělávací institut ochrany dětí

Logo VIOD

Co je zárukou kvality nabízených služeb Vzdělvacím institutem ochrany dětí, o.p.s.?

Zárukou kvality jsou:
1.Spolupráce Vzdělvacího institutu ochrany dětí, o.p.s. se Vzd?ěvacm institutem NSPCC ve Velké Británii. NSPCC poskytla své materiály a předalo mnohaleté zkušenosti a know-how.

2. Výsledky dokončených rozsáhlých projektů, které byly realizovány ve spolupráci s EU:
a) Práva dětí v soudním řízení (2002 2003).
Práva dětí v soudním řízení (2002 2003) Projekt byl realizován v letech 2002 a 2003. Jeho cílem bylo zmapovat situaci u českých soudů, policie a socilních služeb a identifikovat oblasti, kdy se dítě v průběhu trestního řízení může stát obětí sekundární viktimizace. V zveřejnené zprávě byly tyto oblasti popsány a byly navrženy opravné prostředky k současným procedurám. Součástí projektu bylo vydání složky tří publikací pod společným názvem Průvodce dětského svědka v trestním řízení, které zahrnovala publikaci Připrav se na roli svědka (pro děti 5-9 let), Řekni mi více o policii a soudu (pro děti 10-15 let) a Vaše dítě jde svědčit (pro rodiče). V letošním roce došlo k aktualizaci těchto publikací z důvodu vzniku nového zkona č. 218/2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže.

b) Podpora dětských práv (2002 2004)
Vzdělávací institut ochrany dětí byl založen jako reakce na zkušenosti s vedením projektu Evropské unie Podpora dětských práv, které realizovala Nadace Naše dítě v letech 2002- 2004. Veškerá práva projektu EU Podpora dětských práv přešla na Vzdělávací institut ochrany dětí.

Projekt zvýšil povědomí o právech dětí v ČR, byl zaměřen na děti, pedagogy a širokou veřejnost (rodiče). Pro děti byly vydány tři publikace, z nich každá přiměřenou formou oslovovala děti a dospívající příslšuné věkové skupiny a seznamovala je jak s dětskými právy, tak i povinnostmi. Pro děti byly pořádány besedy, pro pedagogy byly připraveny odborné semináře, které se konaly po celé ČR. Semináře byly akreditovány od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 28 185 / 2002 - 25 31 a byly součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkem bylo proškoleno 1800 pedagogů. Ze zpětné vazby víme, že celkové hodnocení seminářů se pohybovalo v průměru kolem 1,24.
Besed, které byly realizovány na základních a středních školách v celé České republice, se zúčastnilo 2550 dětí.

V rámci projektu byly realizovány dvě reklamní kampaně, které proběhaly v prostorách pražského metra, v novinách a v časopisech.

Součástí projektu bylo také vybudování internetových stránek, které se zabývají právě dětskými právy na adrese www.detskaprava.cz. Stránky jsou rozděleny do čtyř základních sekcí (kapitol) děti, náctiletí, pedagogové a rodiče. Část materilů byla přeloena do anglického jazyka, i ty lze nalézt na webových stránkách.

c) Pracujeme společně na prevenci kriminality
V období od srpna 2004 do července 2005 zajišťoval Vzdělávacímu institutu ochrany dětí servis projektu AGIS 078. Nositelem jednoletého projektu AGIS 078 Pracujeme společně na prevenci kriminality je 114. územní skupina Mezinárodní policejní asociace. Partnerem projektu byla česká rozvojová agentura o.p.s.. Vzdělvací institut ochrany dětí se podílel na formulování projektového záměru. Vzdělávací institut ochrany dětí v rámci jednoletého období zajišťoval technické, odborné (zajitštění odborných lektorů) a organizační zázemí projektu.

Cílem projektu bylo uskutečnit 8 seminářů na tyto témata: Stát a naplňování smluvy o právech dítěte, Domácí násilí, Korupce a státní správa, Kriminalita mládeže v ČR, Profesionální etika, Rasistická a extrmistická problematika, Migranti a kriminalita, Bezpečnost v ČR a vstup ČR do EU. Odborné semináře byly určeny pro pracovníky státní správy - policisty, pracovníky justice, sociální pracovníky, pedagogy, popř. pracovníky neziskových organizací. Seminářů se také zúčastnily zahraniční lektoři. Gestorem každého semináře byl jeden člen odborného týmu lektorů např.z Policejního prezdia ČR, Střední policejní školy MV v Praha 9, Pardubicích atd. Každého seminře se zúčastnilo cca 130 posluchačů - během trvání projektu tímto vzděláváním prošlo cca 1200 zjemců. Dalším výstupem z projektu byla sada tištěných materilů k daným problematikám např. Domácí násilí, Policie a profesní etika, Symbolika v extrmistických hnutích apod., které byly a jsou dle členů distribuovny do široké odborné veřejnosti.Odkazy na tento projekt lze nalézt v sekci AGIS či na www.agis.eu.com

d)

 

(c) VIOD 2010  |  webhosting webdomena.cz | Děkujeme Spravne-firmě.cz